Uchwała nr XIV/330/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie opłaty targowej na 2016 rok