Uchwała nr XIV/329/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok