Uchwała nr XIV/328/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok