Uchwała nr XIV/327/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLV/815/2018 z dnia 28.08.2018 r.