Uchwała nr XIII/313/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.