Uchwała nr XIII/310/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Strzechy