Uchwała nr XIII/303/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych