Uchwała nr XIII/301/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie dopłat do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mikołów, które obowiązują w okresie 01.12.2015 - 30.11.2016 r.