Uchwała nr XIII/300/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.