Uchwała nr XIII/298/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu