Uchwała nr XIII/296/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015