Uchwała nr XIII/285/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu