Uchwała nr XII/276/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie Statutu Miasta Mikołowa

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXI/632/2017 z dnia 23.05.2017 r.
- nr XLVI/826/2018 z dnia 18.09.2018 r.

Orzeczenie WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 1014/14 z dnia 31.01.2018 r.

Orzeczenie NSA sygn. akt III OSK 60/21 z dnia 17.03.2021 r.