Uchwała nr XII/263/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok