Uchwała nr XI/252/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum