Uchwała nr XI/251/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Podleskiej