Uchwała nr XI/248/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie-Borowej Wsi