Uchwała nr XI/247/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXIII/521/2016 z dnia 25.10.2016 r.