Uchwała nr XI/246/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLIV/796/2018 z dnia 18.06.2018 r.