Uchwała nr XI/242/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Gminą Orzesze