Uchwała nr XI/224/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok