Uchwała nr X/219/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej