Uchwała nr X/215/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XX/472/2016 z dnia 28.06.2016 r.