Uchwała nr X/214/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników