Uchwała nr X/207/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa na temat budżetu partycypacyjnego miasta Mikołowa na 2016 rok.