Uchwała nr X/206/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XLII/1109/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych