Uchwała nr X/200/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025