Protokół z posiedzenia komisji oraz nagranie z przebiegu obrad są dostępne pod adresem:

https://bip.mikolow.eu/?a=19808