Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1647/79/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok