Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1643/75/23 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2023 rok