Uchwała nr X/180/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury w Mikołowie