Uchwała nr IX/179/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów