Uchwała nr IX/178/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie korekty granic opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa