Uchwała nr IX/177/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie z korekty granic opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa