Uchwała nr IX/176/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie–Mokrem przy ul. 22 Lipca