Uchwała nr IX/174/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego