Uchwała nr IX/173/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie samorządowego programu Gminy Mikołów „Liczna Rodzina”