Uchwała nr IX/168/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie