Uchwała nr IX/163/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok