Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 8.12.2022