Uchwała nr LXII/616/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane