Uchwała nr VIII/132/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie