Nr MPZP

M_117

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszarów położonych: w rejonie ul. Podleskiej, Rolniczej oraz Filaretów i Matejki

Rejon

Gniotek

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

LIX/577/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5758 z 13.09.2022 r.

Status

Od dnia 22.11.2022 r. akt prawa miejscowego posiada tekst jednolity - M_124