Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1443/299/22 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie podczas jego nieobecności