Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1433/289/22 w sprawie powołania Komisji przetargowej