Uchwała nr VIII/117/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok