I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie ul. Jana Pawła II 16, działka nr 853/39