Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi

Wydział Gospodarki Mieniem
pok. nr 15, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 40, 32 324 85 61
e-mail: gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Termin załatwienia sprawy

Do 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości termin może ulec przedłużeniu.

Opłaty

Bez opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje

  1. Pozytywnie rozpatrzony wniosek zakończony jest zawarciem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Mikołów a wnioskodawcą.
  2. W przypadku wniosku o dzierżawę na okres powyżej 3 lat obowiązuje tryb przetargowy i zgoda Rady Miejskiej Mikołowa.
  3. Zwolnienia z przetargu nie stosuje się, jeżeli o dzierżawę dla tej samej lokalizacji ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca.
  4. W celu rozwiązania umowy dzierżawy należy złożyć pisemny wniosek.
  5. Zawarcie, jak i rozwiązanie umowy następuje po uregulowaniu zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Mikołów.