Uchwała nr VII/107/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2015 roku