Uchwała nr VII/105/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/432/2016 z dnia 26.04.2016 r.